Barnbilder

Helge och Valborg Gustafsson
Anna och Elsa Hagström
Syskonen Mellström som barn, från vänster Barbro, Åke, Bengt och Gunnar.
Barbro, Gunnar och Åke Mellström 1917
Barbro (kanske) och Gunnar Mellström 1916
Ann-Marie och Ingrid Wigren 1956