Gruppbilder – generation ett till fyra

Några av syskonen Ahlander, odaterat fotografi men 1880-tal.
Gustaf, Anna (sittande), Emil, Carl, Laura (sittande), Gerda.
Syskonen Hagström. Övre raden: Olof, Ragnar, Carin, Nedre raden: Anna, Elsa, Maj, Ester
Några av syskonen Hagström. Från vänster: Olof, Anna, Osäker (Elsa eller Carin), mamma Clara, Maj
Carin och Anna Hagström

Kyrkoherde Claes Alfred Hagström med familj vid Ärnäs prästgård 1892

Övre raden: Elsa Hagström, Ingeborg Wikander, Ragnar Hagström, Ester Hagström Mellersta raden: Olof Hagström, Anna Ahlander, Clara Ahlander, Clara Hagström med Carin, Alfred Hagström Nedersta raden: Gustaf Ahlander, Anna Hagström, Gerda Åkerrén, Olof Åkerrén

Några Ahlander-släktingar bl.a. Clara, Anna och Emil. Övriga okända.

Familjen Edman i Ljusne, övre raden Jan, Esbjörn och Lars, nedre raden okänd, Maj, Valdemar och Kaj.

Syskonen Mellström på bakre raden, från vänster Barbro, Åke, Bengt och Gunnar
Gunnar, Birger och Barbro Mellström 1915
Anna, Isak Gustafsson, Weidenhaijn (troligen Hilda Charlotta 1864-1952), Clara
Anna Sigrid och Clara Ahlander samt Per och Carl Wetterholm (kusiner)
Per Wikanders dop 1952 Övre raden från vänster: Ragnar Kempe, Gudrun Kempe (Ericson), Elsa Blomberg, Elvira Wikander, Sigrid Bergsten, Per Bergsten Nedre raden från vänster: Folke Wikander, Per Wikander, Matilda Karlsson, Signe Wikander, Anna Ericson
Familjen Wikander. Bilden tagen 1937 i Enskede Övre raden från vänster: Thorsten, Thure Nedre raden från vänster: Gertrud, Ingegerd, Elisabet
Fyra generationer och taxen Nickan på Långenäs 1947 Från vänster, Valborg, Laura, AnnCathrin, Birgitta