von Döbeln, Johan Jacob
1674-1743

Född 1674-03-29 i Rostock. Död efter en förkylning 1743-01-14 i Lund. Professor.

Johan Jacob von Döbeln. Född 1674-03-29 i Rostock. Död efter en förkylning 1743-01-14 i Lund. Professor. Johan Jacob DöbeliusAnsedel Född 1640. Död 1684-06-06. Matheseos Professor i Rostock. ff Jacobus Döbelius. Komminister i Danzig. fff Johannes Döbelius. Död 1631. Kyrkoherde i Schaperode på Rügen.
ffm Elisabeth Strausberg.
fm Elisabeth Bartek. fmf Johannes Bartekius. Kyrkoherde i Danzig.
fmm Judith Johansdotter Müller.
Anna Elisabeth von Hillen. Död 1684. Professorska. mf Johan Christopher von Hillen. Hertigl. Rostocksk Consistorii-Advokat.
mm Anna Elisabeth von Cothman. Advokatfru.

Biografi
Hovmedicus hos Polska Starosten Grudzinsky 1693. Med. dr. 1695-04-18 i Rostock. Assessor i Collegium medicum 1697. Provinsialläkare 1697-05-31 i Göteborg. Provinsialläkare 1698 i Skåne. Direktor över Malmö Barnhus 1704 i Malmö. Grundade Ramlösa brunnsinrättning 1707-06-17 i Ramlösa. Stabsmedicus i M. Stenbocks arme 1709 i Skåne. Med. professor 1710-03-14 i Lund. Adlades von Döbeln 1717-01-21. Han introducerades 1719.
Alla sex barnen föddes i första äktenskapet.
Referenser:
Ur Sveriges Läkares Historia, Fredr. Sacklén, 1822. –

Gifte och barn
Dorotea von Minden. Ansedel Född 1674. Död 1737-08-04. Begravd 1737 i Veddinge kyrka.
Gift 1698-05-26 i Göteborg
Johan Jacob till Björkholm von Döbeln. Ansedel Född 1699-09-07. Död 1764-04-28. Begravd 1764 i Klosters kyrka, Lund. Concelli råd.
Maria Scheürer.
Gift 1738-03-03 i Lund