Släktföreningens styrelse 2017

Styrelsepost  Namn Släktgren   E-post  
Ordförande Per Ahlander Gustaf per.ahlander@alumni.hhs.se  
Sekreterare Ingrid Löfholm Sigrid peter.lofholm@live.se  
Kassör Per-Arne Persson Sigrid peape.pap@gmail.com  
Ordinarie ledamot Mathias Andersson Clara hemaan@gmail.com  
Ordinarie ledamot Ann-Catrin Höglund Laura anki.mats@telia.com  
Registrator Per Edman Clara per.edman@tele2.se  
Arkivarie Kåre Edman Clara kare.edman56@gmail.com  
Suppleant Kerstin Hageman Gustaf khkerstin1@gmail.com  
Suppleant Björn Edman Clara bjorne51@gmail.com  
Revisor Per Wikander Sigrid per.wikander@telia.com  
Revisor Helena Björnum Clara helena.bjornum@brommatrade.se  
Revisorsuppleant Joseph Foltyn Laura